Trendsportal: slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel, betrokken voelt bij en actief wil bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen.

Nieuws

‘Borderless Mobility’ winnaar mobiliteit challenge

Hackathon – Mobility as a service

Mobilitylab

Kinderen maken eigen visie op mobiliteit

Beste programmamakers,
Trendsportal zet mobiliteit graag samen met u op de politieke kaart in Noord-Limburg.

10 stellingen over mobiliteit
Wat vind jij ervan?

Onze doelen

Om te komen tot mobiliteit die aansluit bij de veranderende wereld, heeft Trendsportal een vijftal doelen opgesteld.

Verhogen kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk-economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Waarom?

De wereldwijde trends in mobiliteit buitelen over elkaar heen! Blijven we in Noord-Limburg de ontwikkelingen vóór? Raken we achterop (nee, toch?) of zetten we onze eigen trends op weg naar duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen?

Ja, ik doe mee!


Verrijk uw netwerk!

Praat mee over mobiliteit via de gezamenlijke LinkedIngroep Trendsportal. Hierop plaatsen en delen we informatie en nieuwe stellingen. Hier kunt u ook uw ideeën en vragen delen. Dus meld u nu aan!
LinkedIn

Initiatiefnemers

De toekomst van Mobiliteit in Noord-Limburg ‘bedenk’ je niet alleen. Samen met bedrijven, inwoners en belangstellenden vormen de 8 initiatiefnemende gemeenten uit Noord-Limburg Trendsportal. Een netwerk dat inmiddels bestaat uit zo’n 70 professionals en steeds verder uitgroeit.

Uw logo hier? Mail uw logo naar info@trendsportal.nl.

Partners

Contact

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.
Hou me op de hoogte

Adres:

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo

Telefoon:

Tom Jacobs
Beleidsadviseur verkeer
+31 (0)6 55 23 98 86

Peter van Wijlick
Coördinator Regionale Mobiliteit
+31 (0)6 21 14 65 98